Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement 2331

Domieszka na bazie polikarboksylatów o wysokim działaniu upłynniającym, które zostaje zachowane przez dłuższy okres niż przy zwykle stosowanych obecnie superplastyfikatorach. Domieszka zalecana zwłaszcza na cementy wieloskładnikowe.

 

Zastosowanie

Stachement 2331 stosowany jest do produkcji betonów wysokiej wytrzymałości, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu towarowego, od którego wymagane jest zachowanie konsystencji przez długi okres czasu, posadzek przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.
  • Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co ma wpływ na podwyższenie początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie szalunków i form, obniżenie kosztów naparzania lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Nie zmienia koloru betonu oraz nie wytwarza wykwitów.
  • Jest niepalny i nieszkodliwy fizjologicznie.
  • Nie zawiera chlorków i odpowiedni jest do betonów zbrojonych i sprężonych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie