Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Vibropor PC

Nowoczesna kombinowana domieszka na bazie eteru polikarkoksylowego z dodatkami, używana do produkcji wyrobów wibroprasowanych z wilgotnych mieszanek betonowych. Dzięki swoim właściwościom powoduje lepsze zagęszczenie struktury betonu, zamknięcie systemu kapilar, a tym samym zmniejszenie nasiąkliwości. Dzięki temu zmniejsza się ilość wykwitów węglanowych, zwiększa intensywność i stałość koloru, mrozoodporność i odporność na sole posypowe.

 


Zastosowanie

w świeżej mieszance betonowej Vibropor PC zapewnia:

 • Możliwość wydłużenia czasu przydatności do zagęszczenia wyprodukowanych mieszanek zwłaszcza przy wysokich temperaturach
 • odwrażliwia proces produkcji na niestabilność surowców
 • pozwala produkować beton przy relatywnie niskich dawkach cementu
 • umożliwia produkcję mieszanek betonowych przy zwiększonych punktach piaskowych

w gotowych wyrobach Vibropor PC zapewnia:

 • Efekt samopielęgnacji elementów dzięki zdolności do wiązania wody.
 • Zwiększenie spójności betonu w elementach produkowanych w technologii dwuwarstwowej.
 • Zmniejszenie porowatości elementów i nasiąkliwości.
 • Zwiększenie gęstości i wodoszczelności.
 • Polepszenie wyglądu powierzchni produktów.
 • Zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów, lepsza stałość i jednorodność koloru.
 • Zwiększenie mrozoodporności i odporności na odladzające substancje chemiczne.
 • Stabilność wyrobów po usunięciu formy.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie