Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Stachement 1215

Stachement 1215 to płynna domieszka na bazie polikarboksylatów i lignosulgonianów o wysokim działaniu upłynniającym, które zostaje zachowane przez dłuższy okres niż przy zwykle stosowanych obecnie superplastyfikatorach.

 

Zastosowanie

Stachement 1215 stosowany jest do produkcji betonu samozagęszczalnego, od którego wymagane jest zachowanie konsystencji przez długi okres czasu, betonów wysokiej wytrzymałości, monolitycznych konstrukcji betonowych, posadzek przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Nie zawiera chlorków i może być stosowany do betonów zbrojonych i sprężanych
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie