Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Stacheplast R14

Domieszka na bazie lignosulfonianów i eteru polikarboksylowego o dość wysokim działaniu uplastyczniającym, charakteryzującym się długim utrzymaniem konsystencji betonu.  Kompatybilna zwłaszcza z cementami wieloskładnikowymi. Może być stosowana w kombinacji z domieszkami STACHEMENT.


Zastosowanie

Stacheplast R14 stosowany jest w produkcji betonu towarowego, hydrotechnicznego, wodoszczelnego, mrozoodpornego.

  • Umożliwia produkcję betonów klas wytrzymałości od C8/10 do C30/37 z mieszanek o ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Celowo przedłuża urabialność mieszanki betonowej.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki  - dostępna na żądanie