Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Stachement NP

Stachement NP to superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowo-formaldehydowej i lignosulfonianów. Stosowany jest do produkcji betonów wyższych klas wytrzymałości. Zapewnia zachowanie stałej konsystencji i dobrą urabialność przez dłuższy okres czasu. Polecany jest do prefabrykacji jak i betonu towarowego.

 

Zastosowanie

Stachement NP stosowany jest do produkcji prefabrykatów, betonu sprężonego, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu lekkiego i podłóg przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Nie zmienia koloru betonu oraz nie wytwarza wykwitów.
  • Nie zawiera chlorków i odpowiedni jest do betonów zbrojonych i sprężonych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie