Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

O firmie

Spółka STACHEMA powstała w 1991 roku, jako firma zajmująca się domieszkami do betonu. Od tego roku oferta chemii budowlanej jest nieustannie poszerzana.

Nowe produkty odzwierciedlają potrzeby rynku i permanentną potrzebę zwiększania jakości betonu. Rozwój spółki polega na wytwarzaniu własnego programu produktów o stale rosnących parametrach efektywności działania domieszek. Nieodłączną częścią strategii firmy jest wysoko wykwalifikowane doradztwo technologiczne. Jesteśmy niezwykle skoncentrowani na kompleksowym rozwiązywaniu problemów klienta, poprzez badania laboratoryjne, doradztwo technologiczne na węźle, tworzenie optymalnych receptur i stosowania adekwatnych do potrzeb, domieszek. Poprzez tak kompleksową obsługę klienta zdobywamy stale, dynamicznie rosnący, udział w rynku i niezwykle lojalnych klientów, ceniących jakość.

Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z przepisami STN EN ISO 9001:2009. Wszystkie nasze produkty mają certyfikat kontroli wewnętrznej, posiadamy zatem prawo do znakowania naszych wyrobów europejskim znakiem zgodności.


Oferta produktów, technologia, perspektywy

Zgodnie z wymogami odbiorców i strategią rozwoju dochodzi do systematycznie poszerzającego się kręgu oferowanych produktów. Obecną ofertę produktów można sprowadzić do trzech obszarów:

Materiały do produkcji betonów i zapraw:

Tworzą najliczniejszą cześć naszej produkcji i obejmują domieszki plastyfikujące oraz superplastifikatory, domieszki napowietrzające i mrozoodporne, przyspieszacze i opóźniające twardniecia, środki adhezyjne, produkty do pielęgnacji świeżego betonu. Asortyment dla betonu jest co roku poszerzany o trzy do czterech produktów.

Materiały do powierzchownej pielęgnacji konstrukcji budowlanych:

Tego rodzaju asortymentem zajmujemy się od roku 1997, swoim klientom oferujemy fasadowe powloki dysperzyjne oraz mineralne, farby malarskie, które dla swoich klientów dalej barwimy zgodnie z firmowym wzornikiem u naszych sprzedawców, posiadamy też powłoki na beton, tynki renowacyjne, szpachle oraz wypełniacze do produkcji podłóg wzmacnianych.

Systemy renowacyjne:

Kolejnym poszerzaniem asortymentu udoskonalamy systemy renowacyjne konstrukcji betonowych, jak również do usuwania wilgoci na budowach. Od początku działalności naszej spółki stawiamy na fachowość. Strategia handlowa jest zbudowana na wysoko wykwalifikowanym serwisie technologicznym, który udostępniamy bezpłatnie. Naszym celem jest jak najlepiej służyć radą firmom budowalnym, dlatego w każdym naszym przedstawicielstwie mamy przynajmniej jednego technologa. Filozofia naszej firmy polega na tym, że mamy pracowników, którzy muszą nas jak najlepiej reprezentować od strony fachowej. Nasi pracownicy publikują wyniki doświadczeń w czasopismach specjalistycznych, wykładają na specjalistycznie ukierunkowanych konferencjach, są też członkami spółek ukierunkowanych na problematykę technologii produkcji betonu.

Ze względu na to, że naszej ofercie zawsze towarzyszy kompleksowy serwis technologiczny, łącznie z ekonomicznym rozwiązywaniem problemów, nasze podejście staje się dla odbiorców kompleksowym i bardzo wygodnym, Serwis technologiczny jednak nie kończy się na wprowadzaniu domieszek do produkcji betonu, jest natomiast bezpłatnie i natychmiast udostępniany podczas całego okresu trwania współpracy spółki z odbiorcami.

Zakres asortymentu naszych produktów dla budownictwa, w tym głównie domieszek do betonu, stosowany w warunkach wyspecjalizowanych pod względem technicznym i technologicznym w odniesieniu do naszych odbiorców motywował u nas potrzebę regularnego prowadzenia seminariów. Obecnie seminaria na temat technologii betonu organizujemy corocznie. Nasze seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie ze strony szeroko rozumianej społeczności. Ich uczestnikami są wybitni praktykujący betoniarze. Omawiane są różnorodne tematy dotyczące technologii betonu, zatem nie chodzi jedynie o prezentację produktów.

Spółka STACHEMA swoją działalnością przyczynia się do poszerzenia produkcji, rozwoju nowych produktów, podnoszenia jakości i troski o klientów, stwarza tym dogodne warunki dla dalszego wszechstronnego rozwoju oraz wzmacniania pozycji nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym. Nasza działalność zagraniczna, rozpoczęta na początku 1998 roku, zmierza w kierunku Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Niemiec, Węgier, Jugosławii, przechodzi również na Bliski Wschód.

Referencje

To właśnie referencje, jakie wystawiają nam zadowoleni klienci są najlepszą wizytówką naszej pracy dla Państwa. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z miejscami, w którym z powodzeniem zostały wdrożone produkty firmy STACHEMA.

 

Przedsiębiorstwo STACHEMA Polska Sp. z o.o. zrealizowało projekt nr 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-172/11 pt. ?Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup środków trwałych?, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostały do oferty firmy nowe produkty:

  • superplastyfikator do betonu na bazie eterów polikarboksylowych (PCE) oraz kwasów polikarboksylowych,
  • domieszka kompleksowa do zapraw.

Dotychczasowa oferta firmy została również ulepszona poprzez:

  • wzrost terminowości realizacji zamówień poprzez ograniczenie zlecania wykonywania niektórych prac na zewnątrz,
  • zwiększenie jakości produktów.