Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement F14.1

Stachement F14.1 to superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowoformaldehydowej i lignosulfonianu. Stosowany do produkcji betonów wszystkich klas wytrzymałości. Zapewnia optymalne zachowanie konsystencji i dobrą urabialność przez dłuższy okres czasu. ze względy na skład polecany szczególnie do prowadzenia prac betoniarskich w warunkach obniżonych temperatur.


Zastosowanie
Stachement F14.1 stosowany jest do produkcji prefabrykatów, betonu sprężonego, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu lekkiego i podłóg przemysłowych.
Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o bardzo ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu
  • Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co powoduje podwyższenie początkowej jak i końcowej wytrzymałości betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie szalunków i form, lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bezsegregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Niepalny i nieszkodliwy fizjologicznie.
  • Nie zawiera chlorków i może być stosowany do betonów zbrojonych i sprężanych.

 


Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie