Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement F11.1

Bezchlorkowa domieszka do stosowania w pracach betoniarskich w czasie bardzo niskich temperatur z jednoczesnym działaniem upłynniającym.

 

Zastosowanie

Stachement F11.1 stosowany jest do przyspieszenia wiązania i twardnienia betonu w celu skrócenia okresów produkcyjnych, szybszego osiągnięcia wytrzymałości manipulacyjnych i betonowania w czasie niskich temperatur. Beton po zamarznięciu może być bezpowrotnie uszkodzony przez ciśnienie powstałe podczas zamarzania wody zaczynowej. Mieszanka betonowa jest odporna na wpływy mrozu dopiero po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie min. 4-8 MPa. Czas osiągnięcia takiej wytrzymałości należy skrócić w taki sposób, aby woda zaczynowa nie zdążyła zamarznąć. Skrócenie tego okresu można osiągnąć poprzez dodanie domieszki Stachement F11 do mieszanki betonowej, przy czym działanie przyspieszające objawi się też zmniejszeniem ilości wody zaczynowej o 20 - 30%.

 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie