Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Retardal 510

Retardal 510 to domieszka uplastyczniająca do mieszanek betonowych i zapraw murarskich, która celowo reguluje twardnienie świeżego betonu. Polecana przede wszystkim do produkcji betonu towarowego. Zapewnia minimalną zmianę konsystencji świeżego betonu podczas jego transportu.

 

Zastosowanie

Retardal 510 w dawce 0,2 - 0,5 kg na 100 kg cementu umożliwia zmniejszenie wody zaczynowej w mieszankach betonowych i zaprawach murarskich o 5 - 10 % bez pogorszenia ich urabialności. Jeśli dodatek Retardalu 510 wykorzystywany jest do obniżenia ilości wody zaczynowej przy zachowaniu stałej konsystencji, to beton osiąga wyższe wytrzymałości końcowe.

Retardal 510:

- zapewnia możliwośc transportu świeżego betonu z minimalną zmianą konsystencji w sezonie letnim od 30 do 90 minut (w zależności od dozowania)

- nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu (użytej do zwiększenia mrozoodporności i odporności na rozmrażające substancje chemiczne.

- umożliwia produkcje elementów z wilgotnych mieszanek betonowych

 

Pobierz informacje szczegółowe
 
deklaracja właściwości użytkowych
karta charakterystyki - dostępna na żądanie