Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Betodur A2

Betodur A2 to domieszka bezchlorkowa, przyspieszająca twardnienie polecana do betonów zwykłych , zbrojonych i sprężonych. Zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe. Ma zastosowanie przede wszystkim w prefabrykacji jak i betonie towarowym.

 

Zastosowanie

Betodur A2 jest szczególnie polecany do:

  • Skrócenia czasu ochrony cieplnej elementów betonowych w czasie prac w niskich temperaturach.
  • Skrócenie czasu, po którym można usunąć szalunek z monolitycznych konstrukcji betonowych.
  • Skrócenie czasu potrzebnego do rozformowania lub do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnych wyrobów z betonu sprężonego.

Betodur A2 nie powoduje pogorszenia urabialności świeżej mieszanki betonowej, umiarkowanie obniża ilość wody zaczynowej.Zwiększa początkową i końcową wytrzymałość betonu.

 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie