Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Betodur A1

Betodur A1 to płynna domieszka bezchlorkowa przyspieszająca twardnienie zapraw i betonu. Polecana do betonów zwykłych, zbrojonych i sprężonych. Zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe. Ma zastosowanie w prefabrykacji jak również w betonie towarowym.

 

Zastosowanie

Betodur A1 jest szczególnie polecany do:

  • Skrócenia czasu ochrony cieplnej elementów betonowych w czasie prac w niskich temperaturach.
  • Skrócenie czasu, po którym można usunąć szalunek z monolitycznych konstrukcji betonowych.
  • Skrócenie czasu potrzebnego do rozformowania lub do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnych wyrobów z betonu zwykłego, zbrojonego i sprężonego.
  • Betonów zbrojonych i sprężonych - nie zawiera chlorków.

Betodur A1 nie powoduje pogorszenia urabialności świeżej mieszanki betonowej, umiarkowanie obniża ilość wody zaczynowej. Zwiększa początkową i końcową wytrzymałość betonu.

 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie