Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Microporan

Microporan to domieszka na bazie soli abietynowych, która w mieszance betonowej lub zaprawie wytwarza małe pęcherzyki powietrza o średnicy od 10-300 µm, (tzw. powietrze skuteczne). Powietrze to w świeżej mieszance działa uplastyczniająco, a w stwardniałym betonie wyraźnie zwiększa jego mrozoodporność oraz odporność na działanie rozmrażających środków chemicznych (soli posypowych). Microporan polecany jest szczególnie do napowietrzania betonu produkowanego z użyciem superplastyfikatorów na bazie naftalenów.

 

Zastosowanie w zaprawach murarskich:

 • Poprawia urabialność
 • Umożliwia przygotowanie specjalnych zapraw murarskich o właściwościach izolacyjnych z udziałem popiołu lotnego, perlitu, keramzytu, itp.
 • W stwardniałej zaprawie zwiększa trwałość, a przede wszystkim odporność na mróz i odladzające sole posypowe, względnie odporność na agresywne środowisko, gdy powstają produkty krystalizacji (np. korozja siarczanowa).
 • Poprawia właściwości cieplno-izolacyjne.
 • Zmniejsza skłonność do powstawania pęknięć.

Zastosowanie w betonie:

 • Wielokrotnie zwiększa mrozoodporność i odporność betonu na rozmrażające substancje chemiczne (sole posypowe).
 • Poprawia urabialność przede wszystkim mieszanek z małą zawartością cementu i małą zawartością drobnych frakcji w kruszywie.
 • Umożliwia, bez pogorszenia urabialności na zmniejszenie ilości wody zaczynowej.
 • Poprawia pompowalność mieszanki, zmniejsza jej skłonność do segregacji składników i oddzielenia wody.
 • Ułatwia zagęszczenie betonu
 • Zwiększa wodoszczelność betonu
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie