Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Vibropor 2010

Vibropor 2010 jest nowoczesną kombinowaną domieszką na bazie poliakrylanów z dodatkami, używaną do produkcji wyrobów wibroprasowanych z wilgotnych mieszanek betonowych. Dzięki swoim właściwościom Vibroporu 2010 powodują lepsze zagęszczenie struktury betonu, zamknięcie systemu kapilar, a tym samym zmniejszenie nasiąkliwości.

 

Zastosowanie

Vibropor 2010 zapewnia:

  • Efekt samopielęgnacji elementów dzięki zdolności do wiązania wody.
  • Doskonały efekt zaciągnięcia ścianek bocznych polepszający nie tylko wygląd ale również podwyższający parametry samego wyrobu.
  • Zwiększenie spójności betonu w elementach produkowanych w technologii dwuwarstwowej.
  • Zmniejszenie porowatości elementów i nasiąkliwości.
  • Zwiększenie gęstości i wodoszczelności.
  • Polepszenie wyglądu powierzchni produktów.
  • Zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów, lepsza stałość i jednorodność koloru.
  • Zwiększenie mrozoodporności i odporności na odladzające substancje chemiczne.
  • Stabilność wyrobów po usunięciu formy.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie