Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Vibropor 2010

Vibropor 2010 jest nowoczesną kombinowaną domieszką na bazie poliakrylanów z dodatkami, używaną do produkcji wyrobów wibroprasowanych z wilgotnych mieszanek betonowych. Dzięki swoim właściwościom Vibropor 2010 powoduje lepsze zagęszczenie struktury betonu, zamknięcie systemu kapilar, a tym samym zmniejszenie nasiąkliwości. W zależności od dozowania może być używany w technologii dwuwarstwowej zarówno do warstwy fakturowej jak i konstrukcyjnej.

 

Zastosowanie

Vibropor 2010 zapewnia:

 • Efekt samopielęgnacji elementów dzięki zdolności do wiązania wody.
 • Doskonały efekt zaciągnięcia ścianek bocznych polepszający nie tylko wygląd ale również podwyższający parametry samego wyrobu.
 • Zwiększenie spójności betonu w elementach produkowanych w technologii dwuwarstwowej.
 • Zmniejszenie porowatości elementów i nasiąkliwości.
 • Zwiększenie gęstości i wodoszczelności.
 • Polepszenie wyglądu powierzchni produktów.
 • Zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów, lepsza stałość i jednorodność koloru.
 • Zwiększenie mrozoodporności i odporności na odladzające substancje chemiczne.
 • Stabilność wyrobów po usunięciu formy.
 W świeżej mieszance betonowej Vibropor 2010 zapewnia:
 • Możliwośc wydłużenia czasu przydatności do zagęszczenia wyprodukowanych mieszanek, zwłaszcza przy wysokich temperaturach
 • Dzięki zdolnościom do "związania" przedozowanej wody odwrażliwia proces produkcji na błędy związane z przedozowaniem wody
 • Pozwala produkowac beton przy stosunkowo relatywnie niskiej dawce cementu
 • Umożliwia produkcję mieszanek betonowych przy zwiększonych punktach piaskowych.

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie