Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachemalt RPS

Stachemalt RPS to kompleksowa domieszka do zapraw, polecana do betoniarni produkujących zaprawy lub bezpośrednio do wykorzystania na budowie. W świeżej zaprawie Stachemalt RPS wytwarza mikropęcherzyki powietrza wielkości od 10 do 300 mikrometrów. Dzięki napowietrzeniu świeżej zaprawy wyraźnie wzrasta jej urabialność, natomiast stwardniała zaprawa posiada zwiększoną mrozoodporność oraz odporność na substancje odladzające. Plastyfikatory i opóźniacze przedłużają czas urabialności nawet do 72 godzin w zależności od użytej dawki domieszki oraz rodzaju i ilości cementu użytego do przygotowania zaprawy. Stabilizatory zapobiegają segregacji i oddzieleniu wody.

 

Zastosowanie

Stachemalt RPS zastosowany do zapraw:

  • Zwiększa urabialność - wyraźnie łatwiejsze mieszanie zaprawy, nakładanie i zacieranie.
  • Przedłuża urabialność.
  • Zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża.
  • Po związaniu zwiększa trwałość, odporność na mróz i odladzające substancje rozmrażające, jak również na agresywne chemicznie środowisko (np. korozja siarczanowa).
  • Zwiększa właściwości termoizolacyjne.
  • Minimalizuje ryzyko pojawienia się mikropęknięć (efekt "pajęczynki").
  • Obniża nakłady materiałowe - zastępuje powietrzem do 10% cementu i piasku
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie