Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Elementan V2

ELEMENTAN V2 - jest płynną, bezchlorkową domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w celu nadania betonowi plastyczności poprzez zwilżenie ziaren cementu.

 

ELEMENTAN V2 jako domieszka uplastyczniająca stosowany jest do produkcji betonów wilgotnych.

ELEMENTAN V2 może mieć zastosowanie przy:

  • wytwarzaniu konstrukcji które będą narażone na działanie wody
  • wytwarzaniu betonów w konsystencji S1-S2
  • produkcji mało nasiąkliwych elementów galanterii betonowej (kostka, płyty, ogrodzenia betonowe itp.)
  • wytwarzaniu wylewek betonowych
  • wykonywaniu betonu pod ogrzewanie podłogowe

Pobierz informacje szczegółowe
 
karta charakterystyki - dostępna na żądanie