Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stacheplast 202N

Plastyfikator na bazie lignosulfonianów i naftalenów z wyraźnym efektem uplastyczniającym, polecany zwłaszcza do betonów towarowych. Niska lepkość umożliwia lepsze dozowanie domieszki w niskich temperaturach. Może być stosowana w kombinacji z domieszkami STACHEMENT.  Jest domieszką bezchlorkową.


Zastosowanie

Stacheplast 202N stosowany jest w produkcji betonu towarowego, hydrotechnicznego, wodoszczelnego, mrozoodpornego.

  • Umożliwia produkcję betonów klas wytrzymałości od C8/10 do C30/37 z mieszanek o ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Celowo przedłuża urabialność mieszanki betonowej.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie