Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stacheplast 202

Stacheplast 202 - Plastyfikator na bazie domieszek syntetycznych z dodatkiem polimeru. Wyraźnie przedłuża urabialność mieszanki betonowej przy czym w zalecanym dozowaniu nie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości początkowych. Polecany szczególnie do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości aż do C30/37, betonów hydrotechnicznych i drogowych.

 

Zastosowanie

Stacheplast 202 stosowany jest w produkcji betonu towarowego, hydrotechnicznego, wodoszczelnego, mrozoodpornego. Domieszka Stacheplast 202:

  • Umożliwia produkcję betonów klas wytrzymałości od C8/10 do C30/37 z mieszanek o ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Celowo przedłuża urabialność mieszanki betonowej.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta techniczna Stacheplast 202
karta charakterystyki - dostępna na żądanie