Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Plastyfikatory

Stacheplast 110 Stacheplast 110 - Plastyfikator na bazie lignosulfonianów, z wyraźnym efektem plastyfikującym polecany jest zwłaszcza do produkcji betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości. Niska lepkość umożliwia lepsze dozowanie domieszki w niskich temperaturach. Nie wpływa na wytrzymałości początkowe. Może być stosowany w kombinacji z domieszkami STACHEMENT. Jest domieszką bezchlorkową.... > zobacz szczegółowy opis Stacheplast 125 Stacheplast 125 - Plastyfikator na bazie lignosulfonianów, z wyraźnym efektem plastyfikującym, który celowo reguluje twardnienie świeżego betonu. Wyraźnie przedłuża urabialność mieszanki betonowej przy czym nie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości początkowych. Polecany szczególnie do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości aż do C30/37, betonów hydrotechnicznych i drogowych.... > zobacz szczegółowy opis Stacheplast 111 Stacheplast 111 - Plastyfikator na bazie lignosulfonianów, z wyraźnym efektem plastyfikującym, który celowo reguluje twardnienie świeżego betonu. Przedłuża urabialność mieszanki betonowej przy czymnie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości początkowych. Polecany szczególnie do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości aż do C25/30, betonów hydrotechnicznych i drogowych.... > zobacz szczegółowy opis Stacheplast 112 Stacheplast 112 - Plastyfikator na bazie lignosulfonianów, z wyraźnym efektem plastyfikującym polecany zwłaszcza do betonów towarowych. Niska lepkość umożliwia lepsze dozowanie domieszki w niskich temperaturach. Polecany do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości. Może być stosowana w kombinacji z domieszkami STACHEMENT. Jest domieszką bezchlorkową.... > zobacz szczegółowy opis Stacheplast 202 Stacheplast 202 - Plastyfikator na bazie domieszek syntetycznych z dodatkiem polimeru. Wyraźnie przedłuża urabialność mieszanki betonowej przy czym w zalecanym dozowaniu nie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości początkowych. Polecany szczególnie do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości aż do C30/37, betonów hydrotechnicznych i drogowych.... > zobacz szczegółowy opis Stacheplast 202N Stacheplast 202N - Plastyfikator na bazie lignosulfonianów i naftalenów. Wyraźnie przedłuża urabialność mieszanki betonowej. Polecany szczególnie do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałości aż do C30/37, betonów hydrotechnicznych i drogowych.... > zobacz szczegółowy opis ELEMENTAN ELEMENTAN - jest płynną bezchlorkową domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w celu nadania betonowi właściwości uplastyczniających.... > zobacz szczegółowy opis ELEMENTAN 2 ELEMENTAN 2 - jest płynną bezchlorkową domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w celu nadania betonowi właściwości uplastyczniających.... > zobacz szczegółowy opis