Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement NNP

Superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowoformaldehydowej. Stosowany do produkcji betonów wszystkich klas wytrzymałości. Zapewnia zachowanie stałej konsystencji i dobrą urabialność przez dłuższy okres czasu. Polecany zarówno do prefabrykacji jak i betonu towarowego.

 

Zastosowanie

Stachement NNP płynny superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowoformaldehydowej. Stosowany do produkcji betonów wszystkich klas wytrzymałości. Zapewnia zachowanie stałej konsystencji i dobrą urabialność przez dłuższy okres czasu. Stosowany jest do produkcji prefabrykatów, betonu sprężonego, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu lekkiego i podłóg przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o bardzo ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • O ile działanie środka - superplastyfikatora - wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, wówczas podwyższa się wytrzymałość początkową i końcową betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie oszalowania i form, lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Niepalny i nieszkodliwy fizjologicznie.
  • Nie zawiera chlorków i może być stosowany do betonów zbrojonych i sprężanych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie