Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement ML40

Stachement ML40 - superplastyfikator do mieszanek betonowych i zapraw murarskich na bazie melaminy. Umożliwia produkcję betonów wszystkich klas wytrzymałości z mieszanek betonowych o ciekłej konsystencji przy stosunkowo niskich dawkach cementu. Zwiększa wytrzymałość, wodoszczelność, odporność na warunki agresywnego chemicznie środowiska oraz na niekorzystne warunki klimatyczne. Polecany nie tylko do prefabrykacji, ale również do betonu towarowego produkowanego w niskich temperaturach.

 

Zastosowanie

Stachement ML40  stosowany jest do produkcji prefabrykatów, betonu sprężonego, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu lekkiego, podłóg przemysłowych, mieszanek naprawczych i suchych zapraw oraz mieszanek betonowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.
  • O ile działanie środka - superplastyfikatora - wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, wówczas podwyższa się wytrzymałość początkowa i końcowa betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie oszalowania i form, lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale i wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Nie zmienia koloru betonu oraz nie wytwarza wykwitów. Jest niepalny i nieszkodliwy.
  • Nie zawiera chlorków i odpowiedni jest do betonów zbrojonych i sprężonych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
karta techniczna
karta charakterystyki - dostępna na żądanie