Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Stachement ML40

Stachement ML40 - superplastyfikator superplastyfikator na bazie sulfonowanego polimeru melaminowo - formaldehydowego. Stosowany do produkcji betonów wszystkich klas wytrzymałości. Zapewnia optymalne zachowanie i dobrą urabialność przez dłuższy okres czasu. Polecany zarówno do produkcji elementów prefabrykowanych, betonu towarowego jak i zapraw.

 

Zastosowanie

Stachement ML40  stosowany jest do produkcji prefabrykatów, betonu sprężonego, monolitycznych konstrukcji betonowych, betonu lekkiego, podłóg przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.
  • O ile działanie środka - superplastyfikatora - wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, wówczas podwyższa się wytrzymałość początkowa i końcowa betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie oszalowania i form, lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale i wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Nie zmienia koloru betonu oraz nie wytwarza wykwitów. Jest niepalny i nieszkodliwy.
  • Nie zawiera chlorków i odpowiedni jest do betonów zbrojonych i sprężonych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
karta charakterystyki - dostępna na żądanie