Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Stachement FM-R

Stachement FM-R to domieszka na bazie polikondensatów naftalenowych i lignosulfonianów o dość wysokim działaniu upłynniającym. Domieszka zawiera w składzie czynnik optymalizujący czas wiązania cementu, który pozwala na prowadzenie prac w podwyższonych temperaturach bez utraty urabialności mieszanki betonowej.

 

Zastosowanie

Stachement FM-R stosowany jest do produkcji betonu towarowego, od którego wymagane jest zachowanie konsystencji przez długi okres czasu, betonów  wysokiej wytrzymałości, monolitycznych konstrukcji betonowych i posadzek przemysłowych.

  • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o bardzo ciekłej konsystencji przy relatywnie niskiej dawce cementu.
  • Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej co ma wpływ wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie oszalowania i form, lub zmniejszenie dawki cementu.
  • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.
  • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne soli posypowych.
  • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.
  • Niepalny i nieszkodliwy fizjologicznie.
  • Nie zawiera chlorków i może być stosowany do betonów zbrojonych i sprężanych.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie