Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Login Form

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Microporan HS

Microporan HS to domieszka na bazie niejonowych surfakantów, która w mieszance betonowej lub zaprawie wytwarza małe pęcherzyki powietrza o średnicy od 10-300 µm, (tzw. powietrze skuteczne). Powietrze to w świeżej mieszance działa uplastyczniająco, a w stwardniałym betonie wyraźnie zwiększa jego mrozoodporność oraz odporność na działanie rozmrażających środków chemicznych (soli posypowych). Zastosowanie domieszek napowietrzających w betonie narażonym na niekorzystne działanie agresywnego środowiska i odladzających soli posypowych jest konieczne, zgodnie z normą EN 206-1.

 

Zastosowanie w zaprawach murarskich:

 • Poprawia urabialność - wyraźnie ułatwia narzucanie, nakładanie i zacieranie zaprawy murarskiej.
 • Umożliwia przygotowanie specjalnych zapraw murarskich o właściwościach izolacyjnych z popiołu lotnego, perlitu, keramzytu, itp.
 • W stwardniałej zaprawie zwiększa trwałość, a przede wszystkim odporność na mróz i odladzające sole posypowe, względnie odporność na agresywne środowisko, gdy powstają produkty krystalizacji (np. korozja siarczanowa).
 • Poprawia właściwości cieplno-izolacyjne.
 • Zmniejsza skłonność do powstawania pęknięć.
 

Zastosowanie w betonie:

 • Wielokrotnie zwiększa mrozoodporność i odporność betonu na rozmrażające substancje chemiczne
 • poprawia urabialność przede wszystkim mieszanek z małą zawartością cementu i małą zawartością drobnych frakcji w kruszywie
 • umożliwia, bez pogorszenia urabialności na zmniejszenie ilości wody zaczynowej
 • poprawia pompowalność mieszanki, zmniejsza jej skłonność do segregacji składników i oddzielania wody
 • ułatwia zagęszczenie betonu
 • zwiększa wodoszczelność betonu

Pobierz informacje szczegółowe
 
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki - dostępna na żądanie