Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Waterproof

Waterproof jest płynną bezchlorkowa domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w celu nadania betonowi właściwości uszczelniających z jednoczesnym efektem uplastyczniającym.

 

Zastosowanie

Waterproof stosowany jest wszędzie tam, gdzie wykonywany beton będzie narażony na stały lub okresowy dostęp wody (wilgotne podłoża, tereny podmokłe). Waterproof może mieć zastosowanie przy produkcji:

  • konstrukcji, które będą narażone na działanie wody
  • betonów towarowych jak i bezpośrednio na placu budowy
  • mało nasiąkliwych elementów galanterii betonowej (kostka, plyty, ogrodzenia betonowe itp.)
  • wylewek betonowych
  • betonu pod ogrzewanie podłogowe.
 

Pobierz informacje szczegółowe
 
karta techniczna
deklaracja właściwości użytkowych
karta charakterystyki - dostępna na żądanie